Връщане на стари уреди

Електрическите уреди – печки, перални, хладилници, телевизори, ютии, сешоари, тостери и др., електронните устройства – телефони, таблети, компютри, монитори, и другото електрическо и електронно оборудване – ел. инструменти, лампи, специализирана техника и др. съдържат опасни за околната среда вещества и могат да увредят Вашето здраве. Когато се превърнат в отпадък, те следва да бъдат предадени за рециклиране.

Текущи кампании:

ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ЕАД съвместно с ОБЩИНА БУРГАС организира кампания за разделно събиране на стари електрически уреди /печки, перални, хладилници, радиатори, ютии, миксери, сешоари, компютри, принтери и др./.

Ако притежавате негодни и излезли от употреба електрически уреди може да получите информация и да направите заявка за предаването им на тел. 0894 55 81 61 /разговорът ще бъде таксуван, съгласно Вашия тарифен план/.

Кампанията ще се проведе през периода 20 – 24.04.2015 г.

Заявки се приемат всеки работен ден до 20.04. 2015 г. от 09:00 до 16:30 ч.

Предаването на електрическите уреди ще се осъществи на заявения от Вас адрес напълно БЕЗПЛАТНО.

За предаване на специализирани площадки:

Площадка на АЛМЕД ЕООД - общ. Бургас, Северна  пром. зона, ул „Крайезерна” № 121

Площадка на АЛСИ ЕООД - гр. Бургас, кв. Долно Езерово, местност Черна Яна